Flugfisketidning

Flugrullar

För det lätta fisket mot mindre öring och harr, abborre etc. så är rullen framförallt en förvarings/uppläggningsplats av linan, vilket gjort att betydelsen av en bra flugrulle tonats ner, men så fort man får på en större fisk som gör utrusningar blir en bra rulle med en kvalitetsbroms plötsligt viktig igen. Som tidigare nämnts är inte valet av rulle lika viktigt som vid val av flugspö och fluglina, men man skall ändå inte underskatta effekten av en bra flugrulle. Hur avancerad rulle du behöver beror framförallt på vilken typ av fiske du är ute efter men idag så är merparten av rullarna på marknaden i mycket bra kvalitet. Viktigt är att rullen inte får kärva eller att linan fastnar i rullen när antingen man själv eller fisken drar ut linan, då det i sistnämnt fall ofta leder till tappad fisk. För att undvika detta och göra så att linan släpps ut i lagom takt finns ett bromssystem, se nedan.

Viktigt att tänka på gällande flugrullar:

Materialval

Flugrullar görs idag framförallt av aluminium eller av olika grafit/komposit. Generellt kan sägas att kvalitetsrullarna görs av aluminium och rostfria material medan lågprisrullarna görs av kompositmaterial med en sämre kvalitet som följd. Tidigare har stor kritik riktats mot att kompositmaterial går sönder relativt lätt, men dagens kompositrullar är av så pass bra hållbarhet att skillnaden mellan de olika materialen blivit betydligt mindre. Vid fiske i saltvatten så är det viktigt att du ser till att rullen du köper är saltvattenbeständig så att kvaliteten blir varaktig.

Vänster- eller högervev

Innan köp av flugrulle så är det viktigt att tänka på om du använder höger- eller vänstervev då det på de mer avancerade rullarna, med välutvecklade bromssystem, är omständligt att byta vevriktning. På de enklaste modellerna så behöver man ej byta vevriktning utan rullen kan vändas åt bägge håll. Som regel kan sägas att man som högerhänt vevar med vänster hand, då man använder sin bästa/höger hand till att svinga spöt.

Broms

Det är bland annat det mycket krävande tropiska flugfisket efter Tarpon och Sailfish, två arter som är kända för oerhörda ruscher, som gjort att mycket av fokus inom produktutveckling för nya rullar hamnat på att ta fram ett tillräckligt bra bromssystem och detta har höjt den generella nivån för hur bra broms som flugrullar har. Det är framförallt för det tyngre fisket som man är i behov av en bra broms. Bromsförmågan kan påverkas av om det kommer in vatten i rullen, vilket minskar friktionen, och därför har de främsta rullarna alltid inkapslade bromssystem.

Ofta är det bra att inte ha bromsen inställd för hårt, då det kan leda till tappade fiskar, och istället använda fingrarna för att bromsa upp linan för en bortflyende fisk.