Flugfisketidning

Fiskehåv

Håven är en viktig del av utrustningen då den gör att man enklare kan landa en fisk utan att behöva riskera att tappa den under eventuella spölyft. Det finns en mängd olika håvar och den bör precis som flugspön anpassas till den typ av fiske som utförs. Vid val av håv så är det mycket av en smaksak men bra att tänka på är att nätet på håven bör vara relativt djupt så att man inte riskerar att fisken kan komma ur håven av egen kraft samt att nätet skall vara knutlöst för att fisken skall ta så liten skada som möjligt inför en eventuell återutsättning.

Gällande storleken på håven så är det ofta enklast att landa fisk med en så stor håv som möjligt men bör man välja det som är praktiskt utifrån ens situation. Till exempel så kan man vid fiske från båt ha plats för en betydligt större håv än vid fiske med vadarstövlar då en mindre smidigare håv är att föredra.

När man skall håva fisken så bör man inte jaga fisken med håven eller göra hastiga rörelser, då det är lätt hänt att man lösgör fisken från kroken, utan man bör istället leda fisken in i håven i en lugn och kontrollerad rörelse.