Flugfisketidning

Backinglina

Längst in på rullen så har du den så kallade backinglinan som är ca 50-150 meter lång vilken består av någon form av flätad tråd, t.ex. dacron, och denna lina används ofta väldigt sällan och då framförallt vid tyngre fiske där större rusningar sker. Tjockleken på denna lina beror på fisket i på samma sätt som för spinnfisket. Mängden backinglina skall anpassas så att man med fluglinan, se nedan, precis fyller rullen.